ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ 3-6.06.2025!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

IPO SYSTEM-cyfrowy szef produkcji!

Podziel się

IPOsystem to inteligentny autonomiczny system decyzyjny, który samodzielnie zarządza wszystkimi zasobami produkcyjnymi na halach, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego. Podczas targów ITM INDUSTRY EUROPE produkt został nagrodzony Złotym Medalem MTP.

- IPO System to produkt do zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym oparty na algorytmie autonomicznym systemie decyzyjnym. System zdobył uznanie kapituły konkursu za swą innowacyjność i skuteczność w działaniu. Jest już zaimplementowany w prawie 60 firmach w Polsce, które obecnie nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez tego produktu. Nie bez przyczyny IPO SYSTEM nazywany jest cyfrowym szefem produkcji, ponieważ tworzy niemalże autonomiczną fabrykę, wszystkim zarządza samodzielnie, bezpośrednio zlecając prace, podejmując decyzje o kolejnych etapach produkcji – zapewnia Piotr Karaś, Marketing Manager z firmy  UIBS Teamwork Skowron Fiegler

Więcej informacji: https://www.iposystem.com.pl/